Välj en sida

nisse-och-jultraditionernaHandling
För att bevara vårt kulturarv har traditioner en stor betydelse. Att överföra traditioner och berätta varför vi gör som vi gör är en viktig del för nästa generation att få ta del av. Mina elever har redan börjat prata om julen och förväntningarna börjar byggas upp.

Dessa avsnitten kommer vi att titta på tillsammans och därefter kommer eleverna parvis få arbeta med en hörförståelse. De kommer först ges möjlighet att diskutera frågorna för att sedan formulera sig tillsammans i text.

Förslag på fortsatt arbete
Hustomten Nisse reder ut nedanstående frågor och visar på ett visuellt sätt hur allt hänger ihop. Titta förslagsvis på ett avsnitt åt gången och låt därefter barnen besvara ett par frågor. På detta vis övar eleverna på att lyssna, ta del av information och återberätta vad de har hört och sett. Vill du att eleverna ska öva på samarbete samtidigt kan hörförståelsen göras parvis. Till varje delområde kan du låta eleverna arbeta med en bilduppgift och avslutningsvis sätta samman bilder och texter till ett litet julhäfte.

Förslag på frågor:

Del 1: Julafton

 • Varför firar vi jul?
 • Varför har vi adventsljus och tänder ett ljus varje vecka?

Del 2: Julgranen

 • Varför köper vi julgranar och smyckar dem?
 • Berätta hur julkalendern började att användas?

Del 3: Julmaten 

 • Varför äter vi pepparkakor på julen?
 • Varför tittar vi på Kalle Anka på julafton?

Del 4: Jultomten 

 • Hur började traditionen med att ge varandra julklappar?
 • Var kommer traditionen om jultomten ifrån?


Koppling till läroplanen
Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3:

 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.