Välj en sida

the-contestHandling
En film om drömmar, rädsla, tillhörighet och vänskap. Tolvårige Karl flyttar tillsammans med sin mamma från Danmarks lugna landsort till Köpenhamn.

Beslutet om flytten sker oväntat och omställningen blir svår för Karl. Eleverna på den nya skolan i Köpenhamn har en tuff attityd och skiljer sig på många vis från eleverna på den förra skolan. I den nya klassen träffar Karl så småningom den turkiska tjejen Swasan.

Swasan drömmer om att bli framgångsrik inom musikens värld och detta intresse delar hon med Karl. Tillsammans kämpar de för att kunna vara med i Lilla melodifestivalen, men eftersom detta inte uppskattas av Swasans familj så får det hållas hemligt. Tillsammans kämpar de för att uppfylla det som känns viktigt för dem i livet.

Förslag på fortsatt arbete
Drömmar och mål är viktiga för oss alla och vi behöver ha något att se fram emot för att känna att vi utvecklas som människor. För att påminnas om våra mål och förtydliga dem för oss själva kan det vara en bra idé att skriva ned sina drömmar. Nu har vi tagit del av Karls och Swasans drömmar, men vad har dina elever för drömmar?

Innan du låter eleverna skriva ned sin drömmar kan ni gemensamt prata om dem. Kanske finns det några elever som kan dela med sig av sina tankar och låta de andra inspireras? Du kan även berätta om dina egna drömmar eller läsa en fiktiv text som beskriver någon annans drömmar. Är det rätt att göra som Swasan, att följa sina drömmar trots familjens motstånd? Varför tror du Swasan fick hjälp att följa sina drömmar?


Koppling till läroplanen
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnads­ villkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 4–6:

  • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättig­ heter i enlighet med barnkonventionen.Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 7–9:
  • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.