Välj en sida

vara-vanner-djurenHandling
De flesta barn är intresserade av djur och när barnen har gått några terminer i skolan brukar det vara uppskattat att få börja forska i ämnet.

För att du som pedagog ska ha möjlighet att hitta användbart och relevant material till eleverna, kan du presentera ett bestämt antal djur som barnen får välja emellan. På detta sätt känner barnen att de får vara delaktiga i sitt val, samtidigt som du har begränsat urvalet.

I första delen av ”Våra vänner djuren” presenteras följande djur: kamelen, valen, svanen, bison, hönan, leoparden, vargen, skunken, kråkan. Varje djur berättar själv var den bor, vad den tycker om att äta och vilka fiender den har.

Förslag på fortsatt arbete
Inled gärna med att skriva ned de olika djuren som visas i filmen på tavlan i klassrummet. Fråga vad barnen vet om djuren och  be dem fundera över vilket djur de skulle vilja veta mer om. Visa filmen och presentera därefter hur barnen kan fortsätta ta reda på fakta om sitt valda djur. Antingen kan du i förväg låna faktaböcker om djuren eller så kan ni tillsammans besöka ett bibliotek för att utforska vilket material som finns.

Spännande är även att fråga en expert inom området. Kanske har barnen frågor som inte kan besvaras med hjälp av böcker eller film. Då kan det vara klokt att fråga en biolog. På Naturhistoriska riksmuseet har skolelever möjlighet att ställa frågor och få svar.

Vill du att barnen ska bekanta sig med att söka fakta på datorer, så kan följande länkar passa bra att besöka:

Djurfakta

http://bilderochfakta.se/djur

Avsluta gärna forskningsarbetet med att barnen delar med sig av sina kunskaper muntligt till de andra barnen, enskilt eller i grupper.

Koppling till läroplanen
Undervisningen i svenska ska behandla följande centrala innehåll, i årskurs 1–3:

  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­ byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.
  • Handstil och att skriva på dator.
  • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.