Välj en sida

tank-till-snackar-stress-roller-och-statusHandling
Hör ungdomar berätta om hur det är att ha en viss roll som sedan suddas ut. Felicia var alltid den glada tjejen på gymnasiet som de flesta elever och lärare kände till. Hon levererade ständigt olika historier och kom alltid med nya idéer. När hon slutade gymnasiet tappade hon rollen som hon haft under skoltiden. Tryggheten försvann.

Felicia uppmanar andra ungdomar att våga berätta och på så vis hitta sin väg tillbaka till vem man är. Hon menar att det kan vara bra att prata med lärare, kompisar och föräldrar.

Vad är status och vad är roller? Detta är beroende av flera faktorer såsom ålder, kön, vilka vi umgås med och var i livet vi befinner oss.  Psykiatriforskaren Emma Frans försöker reda ut begreppen och menar att du alltid ska försöka vara den du är innerst inne. Beter du dig på ett sätt som inte alls stämmer överens med dina inre värderingar, är det svårt att må bra. Sammanfattningsvis kan vi säga att status och roller handlar om att vi vill bli omtyckta och älskade av andra människor.

Många ungdomar känner sig stressade och ofta handlar det om strävan efter att få vissa roller och på så vis uppnå en viss status. För att må bra kan träning vara en hjälp. I filmen får vi ta del av ett träningstips och får samtidigt veta att många blivit hjälpta och mår bättre av att röra på sig.

Förslag på fortsatt arbete
Att våga prata om roller och status i klassen är viktigt för att eleverna ska kunna vara uppmärksamma på vad som sker, och också be om hjälp då det blir osunda relationer. Efter filmen passar det bra att göra övningen ”Lapp i pannan” tillsammans.

Lapp i pannan
Målet med den här övningen är att få uppleva hur olika roller kan kännas i en grupp och därigenom få mer förståelse. Genom att leka de olika rollerna kommer eleverna även att bli uppmärksamma på olika roller som vi ger varandra, samt hur dessa påverkar oss.

Eleverna delas in i grupper om cirka 8 personer och sätter sig därefter i en ring. Du som pedagog fäster post-it-lappar i pannan på eleverna. På dessa kan det exempelvis stå:

 • bry dig inte om mig,
 • skratta åt mig,
 • lyssna intresserat på mig,
 • säg emot mig,
 • bli arg på mig,
 • var vänlig mot mig,
 • sucka åt mig,
 • le mot mig,
 • håll med mig,
 • titta surt på mig,
 • nonchalera mig.

Ett annat alternativ är att fästa en lapp där alla utom en elev har ett och samma budskap såsom lyssna på mig. En elev har budskapet Bry dig inte om mig. Därefter ger du alla elever en gemensam uppgift som de tillsammans ska abeta med, men samtidigt hålla fast vid sina budskap.

Vissa roller ger vi oss själva och andra får vi från vår omgivning. En del ungdomar, har likt Felicia i filmen, en tydlig roll i klassen. Det är inte alltid som vi vill ha de roller vi blivit tilldelade.
Hur känns det i klassen där du arbetar? Hur kan klasskamrater och pedagoger hjälpa någon elev ur en roll som inte är uppskattad?

Koppling till läroplanen

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 7–9:

 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barn­ konventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.