Välj en sida

grodanHandling
Det här är en kortfilm som handlar om lågstadieflickan Julia. Julia repeterar ett manus i en teaterpjäs, som kallas Grodan, tillsammans med sina klasskamrater. Julia fascineras av svärden som killarna svänger med fram och tillbaka.

Tillslut utbrister hon: ”Jag vill också ha ett svärd!” Dessvärre tycker inte hennes lärare att svärd passar tjejer och gör flera försök att få Julia på andra tankar. Att Julia dessutom rapar högt, så att de andra barnen hör får läraren att utbrista: ”Tjejer rapar inte!”

Förslag på fortsatt arbete
Den här filmen passar bra att inleda med för att få igång en diskussion i klassen om vad som anses vara manligt respektive kvinnligt.

  • Finns det roller inom en teater som enbart passar tjejer eller killar?
  • Kan en tjej spela riddare i en pjäs?
  • Varför fick inte Julia ha ett svärd i filmen?
  • Kan killar vara prinsessor i pjäser?
  • Varför tror vissa att prinsessor enbart kan spelas av tjejer och riddare enbart av killar?
  • Varför tror du läraren sa att tjejer inte får rapa?
  • Tycker du det är rätt att killar rapar högt bland andra människor?

Vill ni fortsätta att titta på en film inom samma tema passar filmen Gabriel vill vara prinsessa bra. Efter filmer och diskussion fungerar det bra att sätta upp en teaterpjäs som tar avstånd från de gamla föreställningarna om vad som är manligt/kvinnligt. Skriv till exempel ett manus tillsammans eller utgå från en gammal folksaga som Askungen eller Snövit. Låt killarna få roller som prinsessa, drottning och mamma. Tjejerna får roller som riddare, prins och kung.

Koppling till läroplanen
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnads­ villkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3:

  • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.