Välj en sida

sma-sma-bitarHandling
Den här filmen skildrar en flickas vardag och hur det är att växa upp med en förälder med psykisk ohälsa. Frustation, en oförstående far, lögner och skam präglar hennes vardag.

Fia gör allt för att dölja sin fars ohälsa och försöker komma undan sitt liv hemma. Hon försöker fly undan eftermiddagar och kvällar, genom att be sina vänner att få följa med dem hem.

En fredag äter hon middag på den lokala macken då hon plötsligt träffar på sin pojkvän och hans föräldrar.  Hon får följa med dem hem och äta middag tillsammans innan kvällens fest börjar, och den blir inte alls blir som planerat.

Det är först när Fia träffar Elsa, som allt börjar förändras. Små, små bitar av vänskap byggs upp.


Förslag på fortsatt arbete
När föräldrar i familjen har allvarliga problem, som psykisk ohälsa, påverkas såklart familjen. Barn är särskilt sårbara eftersom de är beroende av de vuxna i familjen. De kan  dessutom ha väldigt svårt för att förstå varför en förälder beter sig konstigt.

Många barn och unga växer upp med allvarliga svårigheter i familjen, precis som Fia i filmen. Barn läser ofta av och påverkas av sina föräldrars oro. På så sätt kan barn oroa sig lika mycket som vuxna människor.

I skolan är det viktigt att prata om barnens rättigheter och detta kan göras med fokus på barnkonventionen.Läroplanen för både förskola och skola slår också fast att det är skolans uppdrag att förmedla kunskap och förståelse för de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen.

På Rädda barnens sida finns en kortfattad presentation av samtliga rättigheter som ingår i konventionen. Även Unicef har skrivit ned en sammanställning över barns rättigheter. På webbsidan lyssna.nu hittar ni pedagogiskt material om barnets rättigheter. Under fliken Skolmaterial finns exempelvis lättlästa artiklar, en app om barnens rättigheter och olika övningar att göra tillsammans med dina elever. Varför inte beställa filmen som ligger under rubriken Två tenniskor eller ladda ner idolkorten där svenska kändisar berättar om jobbiga perioder i sina liv.

Koppling till läroplanen
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll, årskurs 1–3:

  • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll, årskurs 4-6:

  • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättig­ heter i enlighet med barnkonventionen.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 7–9:

  • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barn­ konventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.