Välj en sida

kids-english-zone-hello-goodbyeHandling
På ett roligt och varierande sätt visas scener där mottagarna får möjlighet att öva in enklare engelska meningar och begrepp. Begreppen ”I like” och ”I don´t like” repeteras i många olika sammanhang. Likaså fraserna ”she is”, ”he is” och ”I can” ”I can not”. Musik, skämt och sång varieras i de olika kortscenerna.

Pausa gärna i filmen och anteckna de olika fraserna som tas upp. Kanske är det en fördel att skriva ned meningarna på whiteboarden, så att barnen både kan läsa dem samt höra dem?

Förslag på fortsatt arbete
I min klass har vi, enligt schemat, inte startat upp med engelska ännu, men jag märker ett stort intresse från barnens sida att lära sig engelska ord och begrepp. Barnen frågar ofta varandra och mig hur svenska ord kan översättas till engelska ord och vice versa.

Jag har förstått att betydelsen är stor av att komma i kontakt med engelska.  Många av orden som barnen kommer i kontakt med är via deras datorspelande på fritiden. Som spelare i vissa av barnens favoritspel måste man förstå vad som sägs, kunna läsa engelsk text och själv skriva och tala engelska. På detta sätt är det flera elever som redan nu har byggt upp ett stort engelskt ordförråd.

Jag har smygstartat engelskaundervisningen genom att visa ett par filmer ur serien Kids english zone. Under filmens gång antecknar jag fraser som tas upp i filmen. Därefter har barnen bland annat fått göra gemensamma listor på whiteboarden. Sist skrev vi en spalt med ”I can” och en annan med ”I can not”. Barnen fick räcka upp handen och berätta vad de kan göra och inte kan göra. Listorna blev långa och många nya engelska ord lyftes fram.

Därefter fick barnen i uppgift att göra sin egna lista med saker som de är bra på. Färgade papper delades ut och barnen skrev minst tre olika saker. Samtidigt övade vi på att skriva meningarna med stor bokstav och punkt. Texterna hänger på klassrumsdörren och flera elever har stolt visat upp dem för sina föräldrar.

Bredvid varje mening har barnen ritat en liten bild, för att förtydliga budskapet för sina klasskamrater. Så här såg en av mina elevers listor ut:

I can dance.
I can eat candy.
I can play.

Koppling till läroplanen
Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi.

Undervisningen i engelska ska behandla följande centrala innehåll, i årskurs 1–3:

  • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  • Sånger, ramsor, dikter och sagor.