Välj en sida

Alltid på en tisdagHandling
Moa och Sanna är bästisar och går på lågstadiet. Allt startade vid middagsbordet hemma hos Sanna, en tisdagseftermiddag. Sanna berättade att Moa skulle få sluta på fritidsverksamheten efter skolan och få gå hem själv.

Eftersom Sanna är yngre än Moa, fick hon först inte lov att vara hemma själv, men efter diskussion med sina föräldrar fick hon vara hemma själv en eftermiddag i veckan. Tisdagseftermiddagarna blir Sannas och Moas egna eftermiddagar, då de får låsa upp dörren själva och gå hem till Sannas lägenhet. Eftermiddagarna fylls till en början med busiga påhitt och experiment hemma, som bakning.

Efterhand börjar tjejerna röra sig nere på stan och besöker olika butiker. Det är då det startar, allt som senare kommer sätta sig i Sannas mage som en stark oro. Det börjar med att Sanna tar ett litet suddgummi från en välfylld butik, utan att betala. Nästa gång tar de ytterligare en sak och detta kommer att pågå i veckor. De stulna sakerna samlas i hemliga lådor, tills den dagen då Sanna får nog och berättar allt för sina föräldrar.

Förslag på fortsatt arbete
Vad är rätt och vad är fel? är frågor som vi ständigt behöver lyfta inom skolans väggar och diskutera med eleverna.Yngre barn saknar ibland självkontroll och kan ta något även om barnet vet att stöld är fel. Precis som för Sanna brukar den felaktiga handlingen sätta sig som en oro i kroppen på ett aller annat sätt. Då är det viktigt att barnet vågar prata med någon, för att reda ut problemet.

I filmen berättade Sanna för sina föräldrar, som i sin tur informerade Moas föräldrar. Vissa barn föredrar att prata med sin mamma eller pappa, men lika viktigt är det för barnen att veta att skolsköterskan finns på skolan för att stötta eleverna. Vissa skolor har en kurator på plats flera dagar i veckan, som givetvis stöttar i det som kan kännas svårt.

Finns det ingen vuxen att anförtro sig till på skolan kan barnen alltid kontakta barnrättsorganisationen BRIS. Barn och unga kan ringa till Bris telefon 116 111, skriva till Bris-mejlen eller i Bris-chatten på sidan https://www.bris.se. Alla barn som hör av sig till Bris får prata med en utbildad och erfaren kurator. Och självklart får barnen vara anonyma och kuratorn har tystnadsplikt. Viktigt är att informera eleverna om denna rättighet, för det är inte alla som känner till organisationen.

Kanske är det någon elev i klassen som vill dela med sig av någon liknande upplevelse, efter att ni tagit del av filmen? Kanske finns det någon som har en kompis, kusin eller granne som har tagit saker utan betala i affären? Ställ frågan och se var diskussionen landar. Vissa klasser har mycket att dela med sig av till varandra, medan andra är lite tystare i diskussioner om känsliga ämnen.

Koppling till läroplanen
Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll, årskurs 1–3:

  • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang.