Välj en sida

Göra skillnad- återvinning, miljö, spara el- enkla tipsHandling
Hur man blir miljösmart är något som alla behöver bli medvetna om. Tänk att vi svenskar i genomsnitt slänger 72 kilo mat varje år.

Filmen inleds med en musikvideo, där Josefine och Fredrik sjunger om hur vi kan göra skillnad. Vi får bland annat lära oss att det är bättre att duscha än att bada, varför vi bör panta flaskor och burkar, samt att ett papper kan återvinnas  sju gånger. På så vis behöver färre träd fällas.

Att köpa begagnade kläder då och då är också betydelsefullt, då tillverkningen av ett klädesplagg är skadlig för miljön.

Förslag på fortsatt arbete
Det finns mycket vi kan göra för att värna om miljön, men bland mina unga elever var kunskaperna begränsade. Vi startade upp vårt nya tema, Miljösmart, med att titta på filmen Göra skillnad: återvinning, miljö, spara el- enkla tips. Efter filmen fick barnen berätta hur de själva brukar bidra till att vara miljösmarta.

I slutet av filmen listas flera olika sätt att tänka miljösmart; dessa rubriker hade jag antecknat på små lappar redan innan klassen tog del av filmen. Parvis fick barnen små lappar med exempelvis texten ”Duscha istället för att bada” eller ”Köp närproducerade varor”. Texterna fick eleverna tolka genom att tillsammans rita en bild, som vi samlade på ett stort färgat pappersark. Vi skapade en affisch med rubriken Miljösmart som vi fäste på en av skolmatsalens väggar, så att alla skolans elever har möjlighet att ta del av de viktiga budskapen under tiden de äter mat.

Koppling till läroplanen
Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3:

  • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3:

  • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.