Välj en sida

Tänk om...Handling
Så här i terminsstart passar det bra att arbeta extra mycket med värdegrundsarbete, tycker jag. Barnen har ofta haft en lång, ledig sommar med rutiner som skiljer sig stort från skolans.

I min egen klass kan jag uppleva att eleverna har glömt av vissa grundläggande värderingar, så vi har startat den första skolveckan med att vara tillsammans, diskuterat hur vi är mot våra medmänniskor och ha roligt med lekar.

I detta arbete tog vi även del av filmen Tänk om… som är en animerad film om djur. I filmen får vi fundera på hur det hade varit att vara en fiskmås, val eller en mygga. Hur känns det att suga blod eller simma på havets djup. Tänk om jag inte var den jag är…

Lena Sjöberg Augustnominerades 2010 för boken Tänk om … Boken tilldelades också Elsa Beskow-plaketten 2011. Därefter har boken filmatiseras för tv och bio med Nina Persson som berättar och sjunger visorna.

Förslag på fortsatt arbete
Filmen kan användas som inspiration till låtarna och kan också kompletteras med en visbok och cd, där Nina Persson sjunger verserna som tonsatts av Martin Östergren. Låna gärna boken på biblioteket och sjung de fina sångerna tillsammans med barnen.

Låt barnen fundera på vem de skulle vilja vara ifall de inte blev den de är idag. I min klass kom det fram fina funderingar om livet och vi delade en tänkvärd stund tillsammans då nästan alla ville berätta om sina funderingar.

Det visade sig att de allra flesta redan hade tänkt tanken och många ville vara små kattungar, fåglar som flög högt uppe i luften eller stora elefanter som befann sig ute på savannen bland andra mäktiga djur.

När vi funderat klart tillsammans fick alla måla sitt valda djur, som numera pryder vår ena klassrumsvägg tillsammans med rubriken Tänk om….

Koppling till läroplanen
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten.

Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram.
Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana.

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.