Välj en sida

boys_wideHandling
”Boys” är en dramafilm från Nederländerna och handlar om Sieger, en femtonårig kille, vars mamma nyss har dött. Sieger bor tillsammans med sin bror och sin pappa och alla arbetar med sorgen efter mamman på olika sätt.

På fritiden tränar Sieger friidrott och deltar i stafettlaget i de nationella mästerskapen. I samma lag tävlar även hans kompis Marc, som är en mer utåtriktad kille.

I filmen får vi ta del av Siegers ambivalenta känslor kring kärlek. Han upptäcker att känslorna för Marc är mer än vänskap och detta sexuella uppvaknande väcker många tankar till liv. Sieger upptäcker sina känslor för det egna könet och vänskapen mellan de båda killarna utvecklas, då även Marc upptäcker att han har känslor för Sieger.

Handlingen förs fram på ett vackert sätt och har hyllats över hela världen.

Förslag på fortsatt arbete
Många ungdomar funderar kring och oroar sig över sin sexuella läggning. Att människor runt omkring dem, såsom vänner i skolan, familjen och lärare, ibland utgår ifrån att alla är heterosexuella kan ibland kännas förvirrande för de som inte känner igen sig. Då kan de känna sig utanför och olika alla andra.

Oavsett vilka känslor som den enskilda individen upplever kan det vara svårt att berätta för andra om man är homosexuell eller bisexuell. I skolan är det viktigt att betona vikten av att själv få bestämma över sitt liv.

Att det dessutom är olagligt att diskriminera någon på grund av sexuell läggning är det inte alla som känner till. Att bli utsatt för våld på grund av sin sexuella läggning är ett allvarligt brott som kallas hatbrott.

Låt eleverna bekanta sig med diskrimineringslagen och förslagsvis kan dessa båda sidor vara till hjälp:
Diskrimineringsombudsmannen 

Umo

Koppling till läroplanen
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell lägg­ning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 7–9:

  • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barn­ konventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.