Välj en sida

JAG ÄR INTE BEREDD ATT DÖ ÄNHandling
”Jag är inte beredd att dö än” är en svensk dokumentärfilm från 2014 som handlar om Laleh som är både artist, producent och låtskrivare.

Regissörerna Fredrik Egerstrand och Kalle Gustafsson Jerneholm har följt Laleh under två års tid och tillsammans med henne arbetat fram den här dokumentären.

Musikaliska scener blandas med ett personporträtt av Laleh då hon låter tittarna få en inblick i sitt liv. Hon berättar bland annat om sig själv, om sin familjs flykt från Iran, via Sovjetunionen och Tyskland, till Göteborg.

Hon berättar även om sin mamma, som stod henne väldigt nära. Vi får en inblick i Lalehs konstnärsskap och vi får veta vad som får hennes kreativitet att flöda.

I filmen finns också vissa konsertscener, bland annat från ett uppträdande på Götaplatsens.

Förslag på fortsatt arbete
Med hjälp av filmen får vi en inblick i hur det är att komma till Sverige som flyktingbarn. Barn och ungdomar kan behöva bearbeta det de hör via medierna, kompisar och vuxna. Det finns ett samlat material på Rädda barnens webbsida, som du som pedagog kan dela med dig av till barnen.

Flyktingbarn behöver stöttning på flera olika sätt. Hjälporganisationen Rädda barnen arbetar ständigt med att hjälpa och stötta nyanlända och har bland annat skrivit ner exempel på hur man kan hjälpa till. Läxhjälp, språkträning, dela ut ryggsäckar, lekmaterial och välkomstpåsar är några exempel.

Titta gärna på rädda barnens sida och samla tillsammans idéer till hur ni kan stötta barn på flykt. Kanske kan ni tillsammans starta en insamling och packa ryggsäckar till barnen, eller varför inte starta ett slöjdprojekt och sy fina påsar att packa gåvor i?

 

Koppling till läroplanen
Ämnet samhällskunskap i årskurs 7-9 ska innehålla följande centrala innehåll:

  • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  • Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.
  • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.