Välj en sida

Håll om migHandling
Den här filmen känns äkta, som om det vore en dokumentärfilm. Vi skickas tillbaka till det ibland så magiska gränslandet mellan att vara barn och ungdom.

Vi får ta del av den där tiden då mycket förändras, vänds upp och ner och tiden då relationer prövas och ofta byts ut. Starka känslor genomsyrar filmen och vi kastas mellan ljusa scener till makalöst mörka klipp.

I filmen träffar vi 15-åriga Ida, som bor tillsammans med sin mamma på ön Rossö. Hennes föräldrar har separerat och det är en känslosam och svår tid för en tonårstjej. Det är sensommar på den idylliska ön och Idas vänskap till kompisen Sofie förändras. Ida söker efter kärleken och blir djupt sviken av sin bästa vän.

Förslag på fortsatt arbete
Att bli sviken av sin allra bästa vän förekommer ofta bland ungdomar. Att bli kränkt av den man litade på allra mest känns tungt och är viktigt att prata om tillsammans, för att alla ska förstå vilka konsekvenser detta kan få.

Scenen då Sofie berättar att hon strulat med Jim behövs för att verkligen visa hur ungdomar kan vara mot varandra. Många behandlar sina vänner som om de inte vore någonting. Detta förekommer på fester, i skolan och ute på stan. Tyvärr är där oftast inga vuxna som ser och kan hjälpa ungdomarna som behöver stöd och hjälp.

Filmen väcker många tankar och lägger grunden till diskussion i klassrummet. Exempel på diskussionsfrågor:

  • Varför blir just Ida sviken?
  • Varför har Ida svårt för att prata med någon vuxen om sveket?
  • Hur kom det sig att Sofie svek sin allra bästa vän?
  • Skulle detta kunna hända i vår klass, på vår skola?
  • Hur kan man som förälder göra för att stötta sitt barn?
  • Om du hade varit Ida, hur hade du velat att personer runt dig skulle ha reagerat?
  • Om du hade varit Sofie, hur hade du velat att personer runt dig skulle ha reagerat?


Koppling till läroplan
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 7–9:

  • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonven­ tionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.