Välj en sida

Kid svenskHandling
Kirsi, som kallar sig Kid, är en tolvårig tjej som bor i Göteborg. Kid bor tillsammans med sin finskspråkiga  mamma. Hennes pappa har tragiskt omkommit i en olycka.

I filmen får vi följa Kid och ta del av hennes vardag. På grund av sitt finska ursprung blir hon retad av sina klasskamrater. Hennes mamma längtar tillbaka till Finland och bestämmer att de ska tillbringa sommaren där.

Detta gör Kid otrolig ledsen och arg, eftersom hon nyss vunnit en uppsatstävling och fått sommarjobb på Radio Göteborg.

Kids mörka funderingar blandas med ljusa och glada sommaraktiviteter. Hennes sommar blir inte alls som hon tänkt sig. Bland annat upplever Kid sin första tonårsromans med barndomskompisen.

Förslag på fortsatt arbete
Många unga människor tampas med att finna sin identitet, samtidigt som de konfronteras med sina rötter.

Under tonåren börjar många tänka mer på sin identitet. Samspelet till föräldrarna ändras och nya intressen skapas ofta. Detta kan innebära att ens gamla kompisar byts ut och att nya relationer till det motsatta könet formas. Vem man är, och hur man upplevs av andra, blir ofta väldigt betydelsefullt för tonåringen.

Under den här perioden i livet brukar individen stärka sina egna åsikter, men fortfarande är det en period då tonåringen testar olika åsikter för att komma fram till vem han/hon är och vill uppfattas av andra.

Det är inte ovanligt att identitetsskapandet gör tonåringen osäker och förvirrad över sin egen identitet. Precis som för Kid börjar många konfronteras med sina rötter.

Kid Svensk kan visas för att inleda arbetet med identitet och väcka tankar kring identitesskapandet. För många ungdomar är det viktigt att höra och se andra i liknande situation som dem själva. Att få ta del av Kids tankar och känslor, för att sedan tillsammans prata om dessa i mindre grupper, tror jag kan kännas skönt för många. Kanske kan någon elev dela med sig av sina tankar, efter att ha sett filmen.

Koppling till läroplanen
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika per­spektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 4–6:

  • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 7–9:

  • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.