Välj en sida

Hur jag började hata matteHandling
Den här filmen blev nominerad till bästa dokumentärfilm vid franska Cesar Awards.

Många människor har frågat sig varför vi måste lära oss matte i skolan och hur ämnet kan komma till användning i det verkliga livet.

Finns det egentligen någon mening med matematikämnet? Och har man någon nytta av det i sitt vardagliga liv? Och varför tycker många att ämnet är så tråkigt?

Den franske filmskaparen Olivier Pryon bestämde sig för att ta reda på fakta kring detta och skapade i samband med undersökningarna den här dokumentärfilmen. Han har besökt och intervjuat ett antal högt ansedda personer inom matematik och därifrån sammanställt den egentliga meningen med ämnet.

Vidare arbete
Många elever som jag har träffat, i de lägre åldrarna, har redan bestämt sig för att matematik är ett tråkigt ämne. Inte sällan finns det en uppfattning om ämnet innan de startar första klass och med hjälp av föräldrars ibland negativa erfarenheter och berättelser från sig egen skoltid, har jag då och då svårt att lyckas vända elevernas intresse för ämnet.

Jag tror det är viktigt att se matematik som så mycket mer än siffror. För att förstå världen måste vi förstå viss grundläggande matematik. Den matematik vi behöver lära oss idag skiljer sig givetvis från matematiken som var viktig för hundra år sedan, och en av de stora utmaningarna är att göra matematiken intressant och visa på vilket sätt kunskaperna är relevanta i dag.

Den här filmen kan ses som ett inspirationsmaterial för pedagoger. Om vi lärare vet varför vi undervisar om sannolikhet, geometri, algebra och de fyra räknesätten, så blir undervisningen förhoppningsvis mer intressant för både lärare och elever.

I min undervisning på lågstadiet har jag funderat mycket kring hur jag ska kunna lyckas göra matematik till barnens favoritämne. Att använda matteboken vid ett par tillfällen i veckan och sedan komplettera denna med att själva skapa en egen mattebok har varit lyckat. Barnen har efter sitt första skolår skapat en egen mattebok av något som från början endast var vita, tomma blad.

Jag har fokuserat på de olika delarna i kursplanen för matematik och haft mycket utematematik. Barnen har efter övningarna ritat och skrivit i sina böcker, för att befästa sina kunskaper. De har även fått svara på frågan varför vi behöver kunskaperna, och hur dessa kan appliceras i andra sammanhang.

Koppling till läroplanen
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Undervisningen ska innehålla följande centrala innehåll i årskurs 1–3:

  • Taluppfattning och tals användning
  • Algebra
  • Geometri
  • Sannolikhet och statistik
  • Problemlösning