Välj en sida

I småkrypslandHandling
I serien I småkrypsland ingår 13 stycken småfilmer, som alla handlar om insekter och småkryp. Nu är snart sommaren här och med den kommer alla småkryp fram ute i naturen.

I den här filmen får vi bland annat lära oss mer om flugor, trollsländor, gräshoppor, larver, myror och tordyvlar. Serien är både lärorik och rolig och passar utmärkt för de yngre åldrarna i skolan.

Småkrypen har filmats på nära håll och varje liten detalj syns, som kanske annars är svår att lägga märkte till. På detta vis kommer barnen upptäcka detaljer som de tidigare inte har sett.

Förslag på fortsatt arbete
De här småfilmerna passar bra att starta upp med i ett forskningsarbete i klassen. Har du möjlighet att kombinera filmerna med faktaböcker kan barnen själva välja ut ett kryp eller en insekt att forska om. Filmerna behandlar följande småkryp och insekter:

 • slända,
 • myra,
 • tordyvel,
 • fjäril,
 • noshornsbagge,
 • fluga,
 • bladlus,
 • myrlejon,
 • larv,
 • bi.

Beroende på mognad i barngruppen väljer du om barnen parvis tar del av en passande film eller om ni kollektivt tar del av samtliga filmer.

Kombinera gärna faktaskrivandet med att skapa en bild av det valda djuret. Barnen kan använda webben för att få fram detaljrika bilder att rita eller måla av.

Muntlig framställning är en del av innehållet i läroplanen för svenska och därför passar det bra att berätta om sitt projekt inför klasskamraterna. Kanske skapar varje elev ett litet eget forskningshäfte eller så skapar ni tillsammans en klasstidning om insekter och småkryp. På detta vis får barnen även öva på att skriva på dator, samt fotografera passande bilder till sin text.

Koppling till läroplanen

Centralt innehåll i ämnet svenska årskurs 1–3:

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­ byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Handstil och att skriva på dator.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.