Välj en sida

Rymden i fokus- JordenHandling
Hur ser jorden ut uppifrån? Jo, det är en planet som består av sten och är den tredje planeten från solen. Den har också en måne och jorden kretsar kring solen, tillsammans med många andra planeter och dvärgplaneter.

Jorden snurrar alltid runt sin axel, fast vi inte känner det. Det blir dag och natt hos oss på grund av att jorden snurrar.

Jorden färdas också i en cirkel runt solen. Det tar ett helt år att snurra ett varv runt solen. Från rymden liknar jorden en blå-vit kula. Det blåa är vatten och det vita är moln och dessutom är jorden, vad vi känner till i dagsläget, den enda planeten som har liv.

Om man kunde skära isär jorden skulle vi kunna se olika stenlager. De nyaste lagret av sten kallas skorpan och det är berg, vatten och marken vi går på. Ju närmare jordens centrum vi kommer desto varmaste blir det. Längst inne i kärnan är det nästan lika hett som på solen.

Jordens karaktär förändras hela tiden, av vind och vatten. Sten bryts till exempel ned till mindre stenar och grus. Vissa förändringar sker snabbt, såsom när vulkaner får ett utbrott och släpper ut lava som senare bildar nya berg. Även jordbävningar kan förändra jordens yta snabbt och då kan sprickor uppkomma i jordens yta.

Förslag på fortsatt arbete
Det kan vara svårt att prata om jorden med yngre barn utan det blir abstrakt. För att barnen ska få större förståelse för att jorden enbart är en liten del av ett universum kan det vara en fördel av konkretisera det hela.

Att skapa planeter, stjärnor och måne med hjälp av papier-maché, tycker jag är ett intressant och tacksamt arbetssätt. På detta vis får barnet möjlighet att se jorden ur ett annat perspektiv och får dessutom förståelse för att jorden snurrar i en bana runt solen.

Det blir då möjligt att bilda banor runt solen av ståltråd, för att förtydliga att planeterna snurrar åt ett och samma håll. På sajten Unga faktafinns det mer inspiration om hur du och din klass kan arbeta med papier-maché.

Limma gärna fast sand och sten på jordens yta för att barnen bättre ska minnas att jorden till största del består av detta material. Vatten illustreras exempelvis med blått silkespapper.

Skapa gärna grupparbeten och låt planeterna ta tid att tillverka. När planeterna är klara kan de pryda klassrummet och bli ett arbete att återvända till i många olika sammanhang och ämnen under barnens första år i grundskolan.

Koppling till läroplanen
Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll, i årskurs 1–3:

  • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.