Välj en sida

Om solen och att solaHandling
Solen föddes för över fyra miljarder år sedan och ser ut som ett lysande klot, men är egentligen enbart gaser som brinner. Runt solen snurrar nio planeter och en av dem är jorden, som vi lever på.

Jorden omringas av ett hölje, atmosfären, som gör att det blir lagom varmt här. Om solen inte fanns, skulle inget kunna leva på jorden. Inga människor, djur eller växter. Lika viktigt för liv är tillgången till vatten. Utan vatten skulle det heller inte finnas något liv på jorden.

Länge har människor förstått hur viktig solen är och för över tusen år sedan använde sig vikingarna av solens läge för att ta reda på var väderstrecken låg. Solen värmer och är behaglig att vistas i, men solens strålar kan också vara farliga för människans hud.

Solen har olika strålar och det är de ultravioletta strålarna, de som ger oss möjlighet att bilda D-vitamin, som kan vara farliga. Det är därför vi måste skydda oss med solkrämer och kläder. Helst ska vi hålla oss inne mellan 11-15 dagligen under sommarens varmaste dagar, eftersom strålningen då är som allra farligast.

Att bli brun är kroppens eget skydd för att skydda sig mot de farliga strålarna. Att bränna sig många gånger är inte bra och kan leda till att vi får cancer i framtiden.

Förslag på fortsatt arbete
I samband med min klass arbete med temat jordens utveckling har vi tittat på den här filmen, eftersom solen ger oss förutsättningar att leva på jorden. Vi har nämnt de olika planeterna som snurrar runt jorden, men bestämt oss för att fokusera på enbart jorden i det nuvarande temat.

Då det snart är varmare väder var jag angelägen om att samtala om solens strålar och att dessa kan vara skadliga i för höga doser. Många elever hade dåliga kunskaper om detta och vi beslutade oss därför att plocka fram saker som kan bidra till att skydda barnens känsliga hy.

Vi arbetar ofta med tankekartor på whiteboarden, men denna gång gjorde vi en tankekarta tillsammans i halvklass på vår runda, stora klassrummsmatta. I mitten placerade vi en stor, gul papperssol och med hjälp av garntrådar skapade vi strecken som utgår från tankekartans mitt. Istället för att skriva lappar placerade vi ut solkrämer, kepsar, hattar, tunnare kläder, solglasägon och en klocka (som fick symbolisera vikten av att hålla sig inomhus då solens strålar är som starkast).

Med hjälp av tankekartan fick barnen en visuell bild och kan förhoppningsvis komma ihåg hur de ska skydda sig till sommaren. Att de dessutom fick vara aktiva i att bygga upp tankekartan, med fysiska saker, tror jag gynnar möjligheten att minnas denna angelägna kunskap.

Som avslutning på lektionen skapade barnen parvis så många ord som möjligt som börjar med ordet sol. Solstråle, solkatt, solros, solklart, solfjäder…  Det blev många, många ord. Både gamla och nya…

Koppling till läroplanen
Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa.

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll, i årskurs 1-3:

  • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.Undervisningen i de samhällsvetenskapliga ämnena ska behandla följande centrala innehåll, i årskurs 1-3:
  • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.