Välj en sida

Big bang - hur jorden och livet skapadesHandling
Vi vet inte riktigt hur livet uppstod, men i alla tider har detta varit en stor fråga. Olika religioner ger olika svar på denna fråga, samtidigt som forskningen ständigt söker svar utifrån ett vetenskapligt perspektiv.

Forskarna anser att de kommit långt och de tror att allt startade med en kraftig explosion som brukar kallas The Big bang, det vill säga den stora smällen. För 15 miljarder år sedan smällde det. Från ingenting kom en gigantisk explosion som blev början till allt liv som idag finns på jorden.

De första stjärnorna bildades också vid denna tidpunkt och när de är tillräckligt gamla exploderar de och lämnar kvar en massa sten och grus.

Forfarande brinner det långt inne i vårt jordklot, men skorpan har stelnat och kallnat sedan länge. Kol, kväve, väte och syre bildades på planeten jorden till en början och det är dessa ämnen som behövs för att det ska uppstå liv.

Innan liv uppstod på jorden bildades vattnet, alla hav och sjöar. Allt liv behöver vatten och därför kunde livet uppstå. Det första livet var olika bakterier i havet. De var jordens herrar under miljarder år och därefter kom nya varelser, såsom toffeldjuren. Sedan utvecklades dessa djur till alla olika sorters djur som idag finns på vår jord.

Förslag på fortsatt arbete
I min klass har jag tillverkat en lång tidslinje som jag fäst på ena långsidan av klassrummet. Tidslinjen är cirka 4,5 meter lång och är indelad efter de viktiga händelserna i livets historia. Titta gärna på Naturhistoriska riksmuseets sida för mer information.

Jag valde att arbeta med färgat papper och har gett varje tidsepok en egen färg, som jag laminerat innan jag fäste den på klassrumsväggen.

Min tanke är att vi ska arbeta med varje del och tillverka små djur av olika material som vi fäster med häftmassa på tidslinjen. På detta sätt har barnen möjlighet att repetera sina kunskaper genom att titta och känna på djuren, även efter det att vi avslutat temat.

Koppling till läroplanen
Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande innehåll:

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll, i årskurs 1–3:

  • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.