Välj en sida

Bad och sjövettHandling
Den här filmen är indelad i tre delar: – Badvett – Sjövett – Om något händer.

För att känna sig säker vid sjöar, hav och bassänger,  måste man känna till vissa saker. Att vara simkunnig och att ha vattenvana är viktigt, men för att få vattenvana måste man vara i vatten ofta.

Det går bra att träna upp sin vattenvana i en bassäng genom att leka, flyta och åka rutchkana. Är du vattenvan brukar det gå lättare att bli simkunnig, men att vara simkunnig är inte det samma som att kunna simma, utan man ska kunna:

  • falla i vattnet,
  • få huvudet under vattenytan,
  • simma upp till vattenytan,
  • simma 200 meter,
  • simma 50 meter ryggsim.

Detta är kunskaper som är viktiga om det skulle uppstå en nödsituation. Flytvästens betydelse och grundläggande sjöregler får vi också lära oss i filmen.

Förslag på fortsatt arbete
Att barn har lärt sig att simma är tyvärr ingen garanti för att inte hamna i en nödsituation. Det är därför viktigt att låta barnen ta del av information kring bad- och sjövett för att få större förståelse för hur de ska agera vid en eventuell nödsituation i vatten.

Starta gärna med att titta på filmen och låt därefter barnen komma med förslag till dig om hur ni kan skapa en tankekarta på whiteboarden, utifrån vad ni har lärt er.

Svenska livräddningssällskapet har ett häfte på sin sida som heter Badvett och hittas här. Detta häfte passar bra att läsa som en högläsningstext för de yngre barnen. Jag har läst häftet för mina elever, samtidigt som de på idrottslektionerna övade praktiskt i en bassäng.

Svenska livräddningssällskapet har skapat ytterligare en sida för att låta fler ta del av deras viktiga kunskap. På denna sida kan du enkelt skapa ett konto för att få ta del av och dela med dig av lektioner inom bad-, sjö- och isvett. Själv har jag arbetat med lektionen som heter Läsförståelse åk 1. Här finns kortare texter med tillhörande frågor inom det aktuella ämnet.

Koppling till läroplanen
Inom ämnet idrott ska följande centrala innehålla behandlas inom årskurs 1-3:

  • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag­ och ryggläge.
  • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur­och utevistelser.