Välj en sida

vad gör man på sjukhuset

Handling
En morgon då Benjamin ska cykla till skolan råkar han ut för en olycka. Han har försovit sig och är försenad. Han krockar med en annan cyklist, och denne hjälper Benjamin att ringa 112 till larmcentralen.

Så mycket information som möjligt måste lämnas till larmcentralen, så att de kan möta upp med rätt beredskap.

En ambulans skickas till olycksplatsen och Benjamin får följa med till sjukhuset. På sjukhuset får Benjamin göra olika undersökningar och vi som tittare får lära oss mer om vad som händer inne på sjukhuset.

Fortsatt arbete
Just nu arbetar mina ettor med samhällsfunktioner och vi fokuserar på den trygghet dessa funktioner bidrar med i vårt samhälle.

Vi har pratat om brandkår, polis och sjukvård och inför varje samhällsfunktion inleder vi med att titta på en passande film och pratar därefter tillsammans om elevernas erfarenheter.

I samband med sjukvård tittade vi på den aktuella filmen Vad gör man på ett sjukhus? och fortsatte därefter med diskussioner tillsammans.

Vi har även bjudit in en förälder till klassen som arbetar som läkare. Han har bett barnen i klassen att skriva ned frågor som han kommer att besvara vid besöket. Han kommer även att ta med sig olika instrument och material som han använder sig av i sitt arbete. Barnen är mycket förväntansfulla inför besöket och har förberett sig noggrant.

Efter föräldrabesöket har vi planerat att barnen ska få ta med sig varsitt gosedjur till klassen som behöver plåstras om. Skolsköterskan på skolan har lovat att lyssna på gosedjurens problem och plåstra om och ge medicin till dem som behöver det. Och kanske kommer vi även att skriva journaler och remisser.

Koppling till läroplanen
Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll, i årskurs 1–3:

  • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  • Yrken och verksamheter i närområdet.