Välj en sida

Kör schysst! Gräva efter guld - om samarbete

Handling

Alla bilarna i staden Auto hjälper till för att försöka få bort snön och komma igenom till den andra sidan av staden. Isabell och hennes vänner blir förvånade när bilar ifrån Fordonsköping plötsligt kommer igenom från andra sidan. Det visar sig nämligen att de också har samarbetat.

Det här är en liten film om samarbete och vilken kraft det finns i att alla hjälps åt, istället för att försöka lösa allt på egen hand. Att klara av att lösa ett problem på egen hand kan vara svårt, men är man många som hjälps åt så brukar allt gå enklare.

Så blir det även i den här filmen, som vill uppmuntra barn till att se samarbete som en viktig resurs.

Förslag på fortsatt arbete
Att kämpa tillsammans för ett gemensamt mål är roligt därför att det kan hjälpa till att stärka sammanhållningen i en klass. Titta på filmen och gör därefter samarbetsövningar tillsammans.

Spagetti-torn är en rolig övning som barnen i min klass tyckte om mycket!

Dela gärna in barnen i grupper om fyra och ge varje grupp ett bestämt antal spaghettistrån och en marsmallow. De kan även behöva en tejprulle och ett snöre, som hjälpmedel.

Arbetar du med yngre barn, så kanske du bör utesluta att ha en tidsbegränsning på övningen. Då kanske det är viktigare att låta samarbetet ta tid och att övningen blir lyckad för samtliga deltagare.

En av utmaningarna i den här övningen ligger i att under en viss tid bygga ett så högt torn som möjligt av spagetti och därefter sätta en marsmallow i toppen, för att hålla samman alla spagettistrån.

Den största utmaningen ligger dock i samarbetet inom smågrupperna och övningen kan visa vilka olika roller barnen tar i gruppen. Någon kanske tar ansvar för att övningen kommer igång, medan någon annan planerar för högsta tornet och en tredje elev testar nya lösningar.

Koppling till läroplanen
En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därige­nom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.