Välj en sida

Blomstertid 1Handling
I den här filmen får vi veta mer om våra vanligaste visor som många av oss förknippar med Sverige.

Låten Den blomstertid nu kommer, psalm 199,  har exempelvis funnits i Sverige i mer än trehundra år. Kanske var det kompositören Karl Modin som skrev låten på norra Gotland där han fann inspiration till vår älskade sommarpsalm. Än i dag vallfärdar människor till platsen på Gotland där psalmen skrevs, men ingen vet riktigt säkert vem som skrev psalmen. I filmen diskuteras även en kvinna som trolig låtskrivare.

Wilhelm Peterson-Berger är ännu en odödlig kompositör som vi får veta mer om både som person och som kompositör. Hans önskan var att hans musik skulle spegla ett folkslag och dess natur. Många som lyssnat till hans musik har sett det svenska landskapet genom Peterson-Bergers musik.

Det finns en lång tradition av folkmusik i Sverige. Från generation till generation har musiken hållits levande. Spelmannen Jan Johansson är ytterligare en kompositör som vi får veta mer om i filmen och som förknippas starkt med svensk folkmusik.

Förslag på fortsatt arbete
Se filmen tillsammans och lyssna till kompositörernas verk.
Vad känner barnen när de hör låtarna?
Kan de redan nu förknippa låtarna till sina tidigare erfarenheter?

För att låta barnen associera verken till sina egna tankar kan du låta dem måla till musiken. Förslagsvis väljer du att fokusera på en kompositör åt gången. Mer musik kan du enkelt hitta genom att söka på youtube.

Lyssna exempelvis på Peterson-Bergers Frösöblomster eller Jan Johanssons visa från Utanmyra. Prata om vilka känslor som uppkommer och betona att låtarna hålls levande genom att de förmedlas från generation till generation, tack vare den långa traditionen av folkmusik vi har i Sverige.

Koppling till läroplanen
Undervisningen i svenska ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1-3:

  • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen.
  • Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  • Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll årskurs 1–3:

  • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Undervisningen i musik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1-3:

  • Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.