Välj en sida

Cornelia regnbågsungenHandling

Familjer kan se ut på många olika vis. I den här filmen får vi ta del av nioåriga Cornelias liv och träffa hennes båda familjer.

Varannan vecka bor hon tillsammans med sin mamma och sin halvlillasyster, medan hon varannan vecka bor tillsammans med sin pappa och pappas nya kille som hon kallar bonuspappa.

Lillasyster tycker att det är orättvist att Cornelia har två pappor, eftersom lillasyster själv aldrig har träffat sin pappa.

I filmen får vi följa med Cornelias båda familjer på äventyr till Paris. Dessutom kommer Cornelia på att hon ska lägga till ett efternamn till sitt namn, så att hon heter både som sin mamma och pappa gör.

Förslag på fortsatt arbete
Samtala gärna kring hur familjer kan se ut. För de yngre barnen kan du som pedagog rita upp olika förlag på tavlan.

  • Hur ser elevernas familjer ut?
  • Är det något barn som har två familjer, precis som Cornelia?
  • Hur känns det?

Att samtala kring olikheter vidgar vår förstående för varandra. Detta är viktigt i ett demokratiskt samhälle och det är enbart genom att möta olikheterna som vi kan öka vår insikt.

Låt barnen måla av sina familjer för att därefter dela med sig muntligt till sina klasskamrater om vilka familjemedlemmar han/hon har.

Koppling till läroplanen
Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll, i årskurs 1–3:

  • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).