Välj en sida

våren är härHandling

Våren kommer vid olika tider beroende på var i Sverige vi bor. När det fortfarande är vinter i norra delen av landet, blommar Tussilagon i södra delen av Sverige. Ena veckan kan man åka skridskor, medan det nästa vecka inte finns någon is.

Vi längtar ofta till våren, till trädens alla knoppar, fågelkvitter och de milda vindarna.  Många sår på våren, men om man förodlar inomhus kommer växterna bli starkare när de väl flyttas ut.

I filmen får vi lära oss mer om växterna Tussilago, Vide, Solros, Blåsippa och Gullviva. Vi får även veta mer om myror och hur de lever ute i en myrstack. Tänk att det kan leva 100 000 myror i en enda myrstack! Även Koltrasten och Tranan nämns i filmen och vi får veta hur vi känner igen både honor och hannar.

I Sverige har vi många traditioner på våren. Påsk, Pingst och Våffeldagen, eller Vårfrudagen som den ibland kallas. Den första april brukar vi luras i Sverige, men denna tradition har man även i många andra länder.


Förslag på fortsatt arbete

Arbeta tillsammans i klassen och sätt samman en Vårbok. I par kan barnen arbeta med att ta reda på mer om exempelvis växter och djur som är särskilt framträdande under vårens månader, såsom Tussilago, Vide, Solros, Blåsippa, Gullviva, myra, koltrast och trana.

Beställ gärna passande böcker från biblioteket och titta in på blomlexikonet Mäster Grön och fågellexikonet fågeln.se. Här finns fakta om olika växter och djur, men även bilder att visa för klasskamraterna. Bilderna kan med fördel målas av och limmas in i vårboken, tillsammans med faktatexterna.

Under ett par utelektioner kan ni tillsammans försöka hitta någon av de olika växterna och djurarterna. Då kan bilder från ovan nämnda lexikon vara till god hjälp.

Koppling till läroplanen
Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3:

  • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.