Välj en sida

Vara vänner - Emanuel sviker sin kompis

Handling

Det här är en liten film om att bli sviken som kompis. Den handlar om kompisarna Elvira och Emanuel, som bara är kompisar hemma. På skolan vågar nämligen Emanuel inte visa att han är kompis med en tjej.

Elvira förstår verkligen inte hur Emanuel kan vara så snäll hemma, men så konstig i skolan. Hon tycker det är tråkigt och funderar mycket på varför Emanuel gör som han gör.

En dag får Elvira höra hur Emanuel skämtar om hennes mamma inför de andra killarna på skolan. Först blir Elvira mycket ledsen, men när hon väl bestämmer sig för att prata med sin kompis blir allt mycket bättre. Emanuel vågar till och med vara kompisar på skolan i fortsättningen.


Förslag på fortsatt arbete

I vissa grupper leker pojkar och flickor åtskilda från varandra, mer än i andra. Så är det i min nuvarande klass, medan det i min förra var mest naturligt att leka med vem som helst oavsett kön.

Jag har många gånger funderat på vad vi som pedagoger kan göra för att påverka detta, för jag tycker att det skulle vara bättre för tryggheten i gruppen att alla kunde umgås med varandra. Och dessutom blir det så många mer kompisar att välja bland för eleverna om inte könet spelar någon roll.

Vi har pratat om detta många gånger och jag brukar med jämna mellanrum dela in mina elever i bestämda lekgrupper, med både flickor och pojkar.

Jag hoppas att lekgrupperna ska föra barnens närmre varandra och ge dem möjlighet att lära känna fler än dem de vanligtvis leker med.

Varje lekgrupp består av mellan 5-6 barn och dessa grupper ska komma överens om lekar på en av skoldagens två raster. För att inte glömma bort vilken lekgrupp man tillhör har jag skrivit ned dem och satt dem väl synliga i klassrumsfönstret.

Det är också nedanför fönstret som barnen samlas för att träffa sin lekgrupp och bestämma vilka lekar som ska lekas. I vanlig ordning råder demokratin, ifall de är oense om lekvalet.

Vi tittar regelbundet på filmer om vänskap och när vi hade tittat på filmen om Elvira och Emanuel inledde vi i vanlig ordning med att diskutera innehållet. Vi pratade känslor och försökte koppla dem till barnens egna erfarenheter.

Flera barn kunde känna igen känslan som Elvira kände. Besvikelsen. Barnen kom med många förslag på hur Emanuel hade kunnat bemöta Elvira istället för att såra henne.

Därefter reflekterade vi högt tillsammans hur man kan vara en bra kompis. Förslag som kom fram var:

  • dela med sig
  • vara snälla mot varandra
  • hämta vatten/mjölk åt en kompis under lunch
  • hjälpa någon som skadat sig
  • fråga om någon vill vara med och leka

Koppling till läroplanen
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3:

  • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.