Välj en sida

Matildas mattegåta

Handling

Att arbeta med samband och förändringar inom matematik i de lägre åldrarna kan med fördel inledas med en kortare film för att skapa intresse hos barnen. Filmen Matildas mattegåta: växa handlar om en flicka som är 9 år gammal och som börjat fundera på hur lång hon kan tänkas vara om tre år.

I filmen är Matilda 135 cm lång och hon upptäcker att hon vuxit fem centimeter det senaste året. Filmen ger inget svar på hennes fundering utan överlämnar detta till tittarna.

Låt gärna barnen fundera tillsammans i mindre grupper och därefter skriva ned hur de tänker. Tankarna redovisas med fördel i klassen, så att barnen kan ta del av varandras idéer och lära av varandras åsikter. Ifall eleverna inte själva redovisar sina svar i tabellform, kan du passa på att göra detta för att introducera hur en tabell synliggör sambandet mellan ålder och längd på ett överskådligt sätt.


Förslag på fortsatt arbete

Hur långa är barnen i din klass? Sätt gärna upp ett måttbad på väggen och mät eleverna. Eller kan eleverna kanske mäta varandra två och två?

Därefter kan de själva skriva små skyltar med sitt namn och sin längd. Dessa kan sättas upp vid måttbandet och bli en påminnelse om att de då och då kan mäta sig i klassrummet. På detta vis kommer de även att repetera sina färdigheter.

Utmana gärna dina elever med att låta dem göra en liknande mattegåta som den ni tagit del av på filmen. Två och två kan de skriva ihop en gåta, som de sedan ställer till klassen. Har ni tillgång till en iPad kan gåtorna spelas in.


Koppling till läroplanen
Undervisningen matematik ska innehålla följande centrala innehåll i årskurs 1-3:

Samband och förändringar

  • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Sannolikhet och statistik

  • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar.