Välj en sida

mattepatrullen

Handling

Med hjälp av den här filmen får barnen veta varför vi människor började att mäta saker och att vi till en början använde oss av kroppen som måttenhet.

En fot motsvarade en människas fot, men eftersom fötter kan vara olika stora så blev resultatet olika beroende av vem som mätte.

På grund av detta bestämde några kloka män i Frankrike ett gemensamt mått, nämligen meter. En meter kan delas in i tio mindre delar som kallas decimeter. Decimeter i sin tur kan delas in i tio mindre delar som kallas centimeter och dessa kan i sin tur delas in i tio mindre delar som kallas millimeter.

Förslag på fortsatt arbete
Att mäta är roligt, men kan vara lite klurigt till en början. Låt barnen få varsin linjal att titta på och berätta att den är indelad i centimeter. Att hålla linjalen rätt vid mätning kan vara en liten konst och ofta behöver barnen öva: hålla linjalen på rätt håll, lägga det som skall mätas vid linjalens start och läsa av linjalen från vänster till höger och inte tvärtom.

I min klass har barnen varsitt litet mattehäfte med tomma vita sidor. I de häftena fångar barnen upp sina kunskaper genom att själva fylla sidorna med det vi arbetar med inom matematiken.

När jag introducerade centimeter fick barnen med hjälp av en linjal rita sträckor i häftet som var olika långa. Jag ville att de skulle rita sträckor som var 2 cm, 4 cm, 6 cm, 8 cm och 10 cm långa. När de var klara fick kompisen bredvid kontrollmäta, så att sträckorna höll måtten. Därefter fick varje sträcka en egen färg och rubriken Mäta med centimeter skrevs ovanför uppgifterna.

Vi fortsatte därefter att mäta föremål både ute  och inne i klassrummet. Kottar, suddgummin, pennor och stenar mättes både med hjälp av linjaler och måttband.

Koppling till läroplanen

Undervisningen i matematik ska innehålla följande centrala innehåll, årskurs 1–3:

  • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.