Välj en sida

Mobilvett

Handling På 1980-talet kom de första mobiltelefonerna, som vägde upp mot fyra kilo. Utveckligen har gått snabbt framåt och idag finns det fler mobilabonnemang än vad det finns invånare i Sverige. Mobiltelefonerna används privat, i skolan och på arbetet. Mobilvett...

Pirr! När kroppen växer

Handling Puberteten är åldern då mycket händer i tjejer och killars liv. I filmen får vi ta del av ungdomars beskrivning av vad puberteten innebär eller inneburit för dem. När kroppen börjar utvecklas från barn till vuxen startar det ibland med att kroppen växer...

Pirr! Vara vän online

Handling Att besöka sociala medier kan innebära både fördelar och nackdelar. Medierna kan fungera som en länk som hjälper till att hålla kontakten mellan vänner, samt binder samman människor som bor långt ifrån varandra men delar ett gemensamt intresse. Detta är...

Studieteknik

Handling I den här korta filmen får vi träffa Yaki som berättar vad studieteknik innebär och vad alla kan tänka på i samband med att man ska lära sig något. Filmen är gjord i serieformat, med animerade figurer och pratbubblor som tar oss igenom detta ämne på ett...