Välj en sida

Ordagrant – ordens betydelse

Handling I den här filmen diskuteras ordens betydelse. Vad betyder exempelvis ordet idiot? Vem har bestämt vad olika ord betyder och var kommer orden ifrån? Våra ordböcker måste skrivas om då och då, eftersom språket hela tiden förändras. Vi har många lånord från...