Välj en sida

Blomstertid 1

Handling I den här filmen får vi veta mer om våra vanligaste visor som många av oss förknippar med Sverige. Låten Den blomstertid nu kommer, psalm 199,  har exempelvis funnits i Sverige i mer än trehundra år. Kanske var det kompositören Karl Modin som skrev låten på...

Våren är här

Handling Våren kommer vid olika tider beroende på var i Sverige vi bor. När det fortfarande är vinter i norra delen av landet, blommar Tussilagon i södra delen av Sverige. Ena veckan kan man åka skridskor, medan det nästa vecka inte finns någon is. Vi längtar ofta...

Matildas mattegåta: växa

Handling Att arbeta med samband och förändringar inom matematik i de lägre åldrarna kan med fördel inledas med en kortare film för att skapa intresse hos barnen. Filmen Matildas mattegåta: växa handlar om en flicka som är 9 år gammal och som börjat fundera på hur lång...