Välj en sida

Oliver Twist (2005)

Charles Dickens är en av de författare som hade stora framgångar under sin faktiska levnadstid och den roman som de flesta förknippar honom mest med är nog Oliver Twist från 1838. Dickens böcker genomsyras av realism och skrev utifrån sin egen kunskap om världen. Och...

Gullivers resor (1996)

Jonathan Swift anses som en av världslitteraturens största satiriker. Swift var djupt politiskt engagerad och 1726 gav han ut Gullivers resor, en bok där han skildrar det dåtida samhället och folkets tillkortakommanden ur en satirisk vinkel. I den här TV-filmen...

Odyssey (1997)

Det Trojanska kriget är slut. Odysseus har gjort sin plikt som krigare under Menelaos, kung av Sparta. Nu vill han hem till sin fru Penelope och sonen Telemachos. Men återresan till Ithaka visar sig bli svårare än vad han hade tänkt. En stund av hybris förargade...

Mullvaden (1979)

En klassisk spionthriller efter boken med samma namn. Filmen utspelar sig på 1970-talet och handlar om George Smiley, en nyligen pensionerad M16-agent som försöker anpassa sig till ett liv utanför säkerhetstjänsten. Smiley får information om att en ”mullvad” vistas i...