Välj en sida

Pirr! När kroppen växer

Handling Puberteten är åldern då mycket händer i tjejer och killars liv. I filmen får vi ta del av ungdomars beskrivning av vad puberteten innebär eller inneburit för dem. När kroppen börjar utvecklas från barn till vuxen startar det ibland med att kroppen växer...

Pirr! Vara vän online

Handling Att besöka sociala medier kan innebära både fördelar och nackdelar. Medierna kan fungera som en länk som hjälper till att hålla kontakten mellan vänner, samt binder samman människor som bor långt ifrån varandra men delar ett gemensamt intresse. Detta är...

Goddag chefsnopp

Handling Den här filmen handlar om 17-åriga Eva, som har Tourettes syndrom. Eva bor tillsammans med sin mamma, pappa och farmor, som accepterar hennes beteende och vet hur hon fungerar. Tourettes syndrom, som är en delvis ärftlig funktionsnedsättning innebär att en...

Regret!

Handling Fysiska och psykiska övergrepp är för många ungdomar en mörk vardag. Skoldagar fylls med förolämpningar och kränkningar och en känsla av att ingen verkar se, eller ingripa, är tyvärr den verklighet många ungdomar får uppleva. Den här filmen vill skildra...

Håll om mig

Handling Den här filmen känns äkta, som om det vore en dokumentärfilm. Vi skickas tillbaka till det ibland så magiska gränslandet mellan att vara barn och ungdom. Vi får ta del av den där tiden då mycket förändras, vänds upp och ner och tiden då relationer prövas och...

Kid Svensk

Handling Kirsi, som kallar sig Kid, är en tolvårig tjej som bor i Göteborg. Kid bor tillsammans med sin finskspråkiga  mamma. Hennes pappa har tragiskt omkommit i en olycka. I filmen får vi följa Kid och ta del av hennes vardag. På grund av sitt finska ursprung blir...