{{model.query.filters.duration.min}} min {{model.query.filters.duration.min}} min Över {{model.query.filters.duration.max}} min Över {{model.query.filters.duration.max}} min
Naturgas
Vad är egentligen naturgas och hur utvinner vi den? Lär dig mer i den här filmen för elever i högstadie- och gymnasieålder om hur gasen bildas, transporteras och vilken påverkan den har på miljö och klimat.
Brev från första världskriget
Personliga berättelser och livsöden får sällan ta plats i vår historieskrivning och än mer sällan ur ett barns perspektiv. Den här serien bygger på åtta barns livsöden, hur första världskriget påverkade dem och deras familjer. Åk 4-9.
Kvarter nr 3
En kväll tar Liam genvägen förbi kyrkogården. Det är tyst och öde som vanligt, men något är annorlunda. I skenet från en gatlykta ser han en flicka sitta på muren, hon ser ensam och frusen ut, med varken jacka eller skor. Åk 4-6.
Veckans spelfilm
James är en filosofisk, psykiskt instabil tonåring som talar ut om sin ångest med Dr Bird, en imaginär psykolog i fågelform. När hans syster försvinner efter ett familjegräl måste James ge sig ut och finna henne. Från åk 7.
Nyhetsquiz
Utmana nutidskunskaperna med ett av våra omvärldsbevakande quiz! Gör frågorna gemensamt i klassrummet eller var och en för sig. Ett bra sätt att hålla sig orienterad med aktuella händelser och skeenden i samhället!

Övriga tjänster

Webbinarium
Begreppsdatabasen
Lektioner
Quiz
Vocalex
Malberts melodier
Musikmattan
Paint Music
Språkspindeln
Ordredan
Film för skolan
Kurser om resurser
Mediearkivet
Skolbiblioteksportalen