{{model.query.filters.duration.min}} min {{model.query.filters.duration.min}} min Över {{model.query.filters.duration.max}} min Över {{model.query.filters.duration.max}} min
Naturvetenskaplig historia
Serie där vi får lära oss mer om naturvetenskapliga upptäckter som vi finner spår av i dagens samhälle. För åk 4-6.
Livet kring husknuten
Vilka vanliga djur och växtarter finns på en gårdsplan eller runt din husknut? Studera naturen i närområdet. För fsk och f-3.
Goodbye Berlin
"Goodbye Berlin" är en härlig tysk roadmovie om två vilsna ungdomar på färd mot okänt mål. Äventyret är sprunget ur utanförskap, ensamhet och tristess. 7-9.
Nyhetsquiz
Vad hände förra veckan? Använd vårt nyhetsquiz som tar tempen på nutidskunskaperna och ger er koll på aktuella samhällsfrågor.
Densitet och tryck
Serie som med rörliga bilder, matematiska formler och verkliga situationer visar hur fenomenen fungerar och ger en djupare teoretisk förståelse. Från åk 7.

Övriga tjänster

Webbinarium
Begreppsdatabasen
Lektioner
Quiz
Vocalex
Malberts melodier
Musikmattan
Paint Music
Film för skolan
Kurser om resurser
Mediearkivet
Skolbiblioteksportalen