{{model.query.filters.duration.min}} min >{{model.query.filters.duration.max}} min
Tema: Modersmål
Flerspråkiga barn i förskolan och skolan ska ha möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.
Samling: Film på modersmål!
Vi firar Modersmålsdagen 21 februari med filmtips på tio av våra vanligaste förekommande språk efter svenskan.
Länksamling: SFI
Här finns många länkar som är användbara i modersmåls- och SFI-undervisningen!
Språkträning: Vocalex
Vocalex är en audiovisuell ordlista för dig som vill utöka ditt ordförråd på en mängd olika språk.
Världens bibliotek
Världens bibliotek är en digital tjänst. Här hittar du e-böcker och ljudböcker på flera språk!

Övriga tjänster

Begreppsdatabasen
Creaza
Lektioner
Quiz
Vocalex
Mediearkivet
Modersmålsbiblioteket
Musikmattan
Språkspindeln
Ordredan
Film för skolan
Kurser om resurser
Malberts melodier
Skolbiblioteksportalen