{{model.query.filters.duration.min}} min {{model.query.filters.duration.min}} min Över {{model.query.filters.duration.max}} min Över {{model.query.filters.duration.max}} min
Populärmusikens historia
Nu har avsnitt 2 har kommit in! Bekanta dig med populärmusikens karaktärsdrag mellan 1950-talet till 2000-talet. Det blir allt från rock till elektronik musik. Från åk 7.
Högst upp på listan
På söndag packar Rut väskan för att flytta mellan sina föräldrar. Hon har blivit van, men det är trist att föräldrarna inte pratar. Tur att hon har innebandyn...Åk 4-6.
Djuren på museet
Har du varit på Naturhistoriska museet i Göteborg? Då kanske du undrar varifrån de uppstoppade djuren på museet kommer? Åk F-6.
Nyhetsquiz
Vad hände förra veckan? Få koll på omvärlden med hjälp av vårt nyhetsquiz som finns i både lätt och svår nivå. Blandade åldrar.
NATO- vad är det?
Varför bildades NATO? Vad står förkortningen för och vad innebär ett medlemskap? Låt den här filmen svara på frågorna! Från åk 7.

Övriga tjänster

Webbinarium
Begreppsdatabasen
Lektioner
Quiz
Vocalex
Malberts melodier
Musikmattan
Paint Music
Språkspindeln
Ordredan
Film för skolan
Kurser om resurser
Mediearkivet
Skolbiblioteksportalen